Föl

Om Stuteriet    Avelsston    Valack    Unghästar    Föl    Uppfödningar    Team Nybyn    Nyheter

 

   

 

2021 väntar vi föl ur följande kombinationer

Casablanca x Kilskogens Lanson

Kilskogens Modell x Kilskogens Lanson

Clarinette af Nybyn x Kilskogens Lanson

 

Våra ston är konstaterat dräktiga med ultraljud. Innan de ställs av från arbete inför fölning tar vi ett blodprov för att analysera östronsulfat - ett mycket tillförlitligt prov (vid 120:e till 300:e dräktighetsdygnet) som inte bara talar om att stoet är dräktigt, utan att fölet också lever vid provtagningstillfället.