Fåren

Fåren på Nybyn är av raserna Roslagsfår och Klövsjöfår. Dessa raser är utrotningshotade och ingår hos oss i genbank hos Svenska Allmogefårföreningen. 

De olika raserna som bevaras av Svenska Allmogefår föreningen har sitt ursprung i olika regioner i Sverige och genom föreningens efterforskning och kartläggning av de olika grupperna har det framkommit att alla är unika. Studier har påvisat att raserna även skiljer sig åt genetiskt. Som en del av veterinärexamen har Linnea gjort sitt examensarbete på allmogefår, Genetic Variation in Local Swedish Sheep Breeds. Fåren har hållits lokalt i slutna besättningar och varierar både vad beträffar ulltyp, färg och exteriör. Ullen passar bra till olika sorters handarbete och skinnen blir fina fällar. Lammens långsamma tillväxt ger ett magert kött som är saftigt och smakrikt.

Roslagsfår fanns förr på varje gård i Roslagen och hölls på sommarbete på holmarna i skärgården. Under 1900-talet försvann fåren från gårdarna och ersattes av mer produktiva raser. Så småningom fanns bara en besättning kvar, hos Maj och Henry Jansson på Raggarön i norra Roslagen.  

Klövsjöfår härstammar från Maj Olander i Klövsjö. Maj Olander använde ullen från fåren till olika hantverksföremål och även vaddig ull användes, men då till tovning.